VAP YAPI MÜHENDİSLİK

PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Telefon : 0538 427 82 29

E-Posta : info@vapyapi.com    

Adres : Necipfazıl Mah. 19 Mayıs Cad.
No : 58 / A - 2  Ümraniye/İstanbul

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Mekanik Tesisat Mühendisliği sahalarında bilgi ve tecrübelerimizi çağdaş teknolojik gelişmelerle birleştirip, müşterilerimize daima güvenilir, verimli, yenilikçi ve ekonomik çözümler sunabilen, yurt içinde ve yurt dışında kaliteli hizmet üreterek sektörde lider firma olmaktır.

 

-Müşteri Odaklı

-Teknolojik Yeniliklere Açık

-Çevreye ve İnsana Karşı Duyarlı

-Etkin Takım Çalışması

-Teknik Emniyet Konusunda Hassasiyet

-Mesleki Eğitime Açık bir Yapı

-Güvenirlilik

-Şeffaflık

-Efektif Çözümler

-Üreten/Geliştiren

-Adil Kurumsal Yönetim

-Eşitlik ve Sorumluluk Bilinci

Özellikle her türlü endüstriyel tesis, spesifik amaçlı merkezler ve yapı yatırım konusunda mühendislik çalışmalarını, faaliyet alanı ne olursa olsun (endüstri tesisi, konut, hastane, teknolojik yapı), bir projenin tüm süreçlerinde (fizibilite, tasarım, satın alma, montaj, devreye alma) ulusal ve uluslar arası standartlara uygun şekilde gerçekleştirmek, mühendislik piyasasının Türkiye’deki değer çıtasını yükseltecek bir bilinci sürekli uyanık tutmak ve bu değerin pratik oluşumuna katkıda bulunacak kurumsal tavır içerisinde olmak.

KURUMSAL

VAP Yapı Mühendislik , yurtiçi ve yurt dışı tüm yatırım projelerinde, mekanik  tesisat disiplinleri için her türlü mühendislik, danışmanlık, taahhüt ve proje yönetimi hizmetlerini güncel teknik gelişmelere, yerel ve uluslar arası mühendislik standartlarına uyarak vermeye çalışan bir kurumdur.

Şirketimiz 19.02.2018 tarihinde mühendislik birikimlerini daha verimli ve gelişime açık bir platforma taşıma istekleri doğrultusunda Vedat Sivri tarafından VAP Yapı Mühendislik Paz. San. ve Tic. Ltd.Şti  adıyla kurulmuştur. Merkez Ofisi İstanbul Ümraniye’de hizmet vermektedir.

Günümüzde hızla değişen ve gelişen teknolojiyi, özellikle bu teknolojinin birincil sahaları olan mekanik mühendisliği müşterilerinin ihtiyaçlarına ve ulusal/uluslar arası standartlara uygun bir biçimde pratiğe dönüştürmek şirketimizin en önde gelen hedefidir. Bu hedef doğrultusunda bir mühendislik şirketinin gereksinim duyduğu teknik ve idari organizasyon mümkün olan en profesyonel yaklaşımla oluşturulmuştur.

Şirketimizin temel kalite politikası; müşteri memnuniyetini yerel ve uluslararası standartlara uygun verimli/ekonomik çözümler üreterek sağlamak, her yatırım projesinin aynı zamanda şirket çalışanlarının bireysel, şirketin ise kurumsal gelişimi için fırsat olduğunu bilerek, yaşanılan aksaklıkları ve proje-yatırım sürecinde gerçekleşen tüm olayları mümkün olduğunca matbu kayıt altına alarak ilerideki projelerde referans olarak kullanmak, mühendislik etiğinin ve yerel/uluslararası kanunların hükmü dışında herhangi bir çözüme asla yanaşmadan iş yapma süreçlerimizi geliştirmektir.

 

HİZMETLERİMİZ

 

 

Planlama ve Fizibilite

Firmamızın asıl amacı sadece iyi bir yapı oluşturmak değil, yapının gerekli tüm ihtiyaçları karşılamasıdır. Bu amaçla plan aşamasında olan endüstriyel tesis, konut, ticarethane vb. yapıların yatırım baslangıc sürecinde gerekli olan ön mühendislik çalışmaları; ilk yatırım ve işletme maliyeti ilişkisi ile yatırım zamanının değer koşullarına uygunluğu konusunda ekonomik ve teknik alanda fizibilite çalışmaları yapar. Aynı zamanda çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlar birlikte düşünülerek günümüzün gereksinimlerini karşılarken gelecek içinde gereken alt yapıyı da sağlamayı hedefler. Yatırım projesi sürecinde tesis veya yapı maliyeti alternatifli olarak müşteriye detay keşifleri ile birlikte sunulur. Tesis veya yapı için belirleyici teknik ve idari şartnameyi oluşturacak koşullar bu ön mühendislik veya fizibilite aşamasında belirlenir.

 

Proje Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri

Yurtiçi ve yurtdışı yatırım projelerinin mekanik tesisat ve disiplinleri için projelendirme ve uygulama tecrübe birikimlerini kullanarak yatırım ve işletme maliyeti ile amortisman sürelerini dengede tutarak, müşteri konforu ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı amaç edinen bir mühendislik hizmeti sunar.

Bu amaçla proje tasarımı, proje kontrolü, teknik ve idari şartname hazırlanması, malzeme listelerinin hazırlanması, ihale dosyasının hazırlanması vb. şirketimizin iş tanımları içinde bulunmaktadır.

Aşağıda sunulan mühendislik hizmetleri sıralanmıştır.

-Sıhhi Tesisat

-Isıtma Tesisatı

-Havalandırma Tesisatı

-Soğutma Tesisatı

-Yangın Tesisatı

-Proses (Basınçlı Hava Tesisatı, Doğalgaz Tesisatı,Buhar Tesisatı, Kızgın Su Tesisatı,Kızgın Yağ Tesisatı)

-Bina Otomasyonu

-Havuz Tesisatı

-Arıtma Tesisatı

-Proses Tesisatları

 

Proje Yönetimi ve Danışmalık Hizmetleri

VAP Yapı, deneyimlerini girişimcilik becerisiyle birleştirerek üstlendiği projenin işverenin öngördüğü süre, bütçe ve kalite sınırları içerisinde tamamlanmasını planlı ve örgütlü biçimde sağlamaktadır.

Bu kapsamda;

İş tanımlarının detaylandırıldığı iş programlarının hazırlanması,

İş programlarının güncel takibinin MS Project üzerinden yapılması,

Tüm süreç dâhilinde birbiri ile etkilesimde olacak mühendislik, satın alma, uygulama, devreye alma alt süreçlerinin sağlıklı koordinasyonunun sağlanması,

Proje dâhilinde iş yapacak olan temel mühendislik disiplinleri (Makine-, İnşaat, Mimari) arasındaki koordinasyonun sağlanması,

Yatırım başlangıç sürecindeki iş ile ilgili sözleşmenin oluşturulması ve iş başladıktan sonra takibi,

Malzeme ve montaj işlerinin kalitesinin sorgulanması.

 

Proje Taahhüt Hizmetleri

Şirketimiz tarafından sunulan proje taahhüt hizmetleri mekanik  tesisat disiplinleri için teknik satın alma ve uygulama/montaj safhalarının tamamını içermektedir.

Tesis veya yapı için gerekli tüm teknik malzemelerin satın alınması, malzeme ve ekipmanların sevkiyat ve depolama hizmetleri, malzeme ve/veya ekipmanın sahada yerine montajı ve devreye alınması, ekipmanların testleri, montaj/uygulama kontrollük hizmetleri mevcut iş programlarına ve müşteri isteklerine uygun doğrultuda gerçekleştirilir.